Medicinsk strålningsfysik, Lund - Webbplats nr 2
  
Ni har kommit till Medicinsk strålningsfysiks webserver nummer 2. Vill in komma till avdelningen primära webbplats kan in klicka in er på följande länk www.msf.lu.se
      

   
Kontaktinformation:
Medicinsk strålningsfysik
Institutionen för kliniska  vetenskaper ,Lund (IKVL), Universitetssjukhuset i Lund
Barngatan 2:1, 221 85 Lund.
Telefon: 046-173128
Fax: 046-178540
Hämtställe: 32

Avdelningschef: Sven-Erik Strand
Studierektor GU: Bo-Anders Jönsson
Studierektor FoU: Michael Ljungberg

Server: Cinderella